Meditation  
Meditation

Meditera nuråd och tippsAffirmationUppstigningLive Meditationhem

Morgon meditation Öppnande punkter med musik

 

Skönheten finns i skapelsen, skapelsen av din upplevelse kommer just från dina tankar.
Det är eldens natur.
Hur du väljer att tänka på olika händelser och att se på dessa kan vara avgörande, att förstå att vi själva skapar skönheten eller lidelsen med våra tankar. Tankens kraft har ett eget liv i sig själv. Tankens kraft är uråldrig och lika gammal som ljuset från solen som värmer upp vår planet.
Eld är den levande tanken bakom allt och har tre olika kvalitéer, den skapande, den levande och den kravlösa fria.

Life Root

 


Webbplatskarta pil Life Root © 2022