Meditation  
Meditation

Meditera nuråd och tippsAffirmationUppstigningLive Meditationhem

Kärleks Meditation.

 

Stillheten i den förlåtande förstående kontakten med vårt naturliga tillstånd inom, är mästerlig styrka.
Låt Gud inom dig vara din arbetsgivare, lönen Gud ger är än så mycket större, än den du annars arbetar för. Se var i din hierarki du står nu, se din egen rikedom, är du nöjd orädd och fri med den. Är rikedomen kärlek för livet och fylld med din naturliga tacksamhet.
Life Root

 


Webbplatskarta pil Life Root © 2022