Meditation  
Meditation

Meditera nuråd och tippsAffirmationUppstigningLive Meditationhem

Gurun inom hjärtat | Naturligt ljus Ledd Meditation

 

Jag föreställer mig en värld med kravlös kärlek mellan alla människor. De flesta säger nog att jag är en drömmare, men faktiskt är det just det jag inte är. Min föreställning om kravlös kärlek är faktiskt det som händer just nu.
Trots all de kaos och med alla motsättningar vi ser idag, är det kärleken som gör en stor förändring av världen just nu.
Så all kontroll är ämnad att försvinna, som kommer från den misstänksamma.
Var trygg med ren kravlös kärlek.

Varmt välkomna

 Life Root

 


Webbplatskarta
pil Life Root © 2022