Meditation  
Meditation

Meditera nuråd och tippsAffirmationUppstigningLive Meditationhem

 
 

Uppstigning

Om Mani Padme Hum. Från leran föds lotusblomman, vilket betyder att vi i de största svårigheterna kommer att finna dyrbara möjligheter och få tillgång till gåvor från det gudomliga.

Lotusblomman betyder andlig renhet som den föds ur lera, i en ofta fientlig miljö och visar oss att vi kan blomma ut även om alla möjligheter omkring oss är ogynnsamma. Kraften just denna blomma finns inom dig, detta är budskapet från lotusblomman till dig!

 

 

 

 

Kraften ges till den som kan konsten att handla med kraften. För att nå denna kraft måste kontrollen släppas helt. Kraften är kontrollerad i sig själv och växer bara med vårt handlande. Kraften kommer i en förlåtande form och kan bara tas emot på frikännande sätt. Jag talar om kraften som flyttar berg här.

Tanken som är skapande på mer en ett vis, är den som bör kanaliseras rätt, även för vårt välmående.
"Ord är de rikas rikedom.
Kunskap är kraften i orden, medan visdom är sanningen inom."
Universums alla vägar är många, så kunskap kan vara vilseledande för vissa och rätt för andra, det är bara sanningen som är större än det duala synsätten kunskap ger.
Man brukar säga att kunskap kan mätas linjärt medan visdom är mer centrum baserad.

Så vad exakt vad vi tänker är mycket avgörande, att se sina egna tankar och ha förstånd att förändra dessa till sin egen önskan och utan att kontroll på handlandet, det är mer likt att gå i dess flow.
Det är på så vis vi har skapat våra liv, men med vår tro på oss själva och med vår tro på livet, så vi försätter oss ofta här i ett mörker.

Mörker existerar i den polära värden med ljuset som motsatts, kunskapen står här i en mätbar variabel mellan + och -. Det är något som tycker gott eller ont och är något som kallas för en "trasig kruka". Det är för att det är i minst två delar och inte är helt som visdomen är. All kunskap bygger på dualt synsätt som skapar duala tankar och på så sett även svängande känslor. Visdom som du bara hittar inom dig själv, är det ända heliga som kan och har konsten att skapa.

Du har fri vilja.
Du har kraften att välja mellan kunskapens vetenskap och visdomens sanning.
 
   
 
Life Root

 

Webbplatskarta pil Life Root © 2022